? Tư vấn sức khỏe - Hội hành nghề Y tế tư nhân
Buu Dien DakLak Buu Dien DakLak
THÔNG BÁO


HyperLink


Y TẾ TƯ NHÂN TPHCM
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Y Tế Cộng Đồng
Tin tức & Sự kiện
1/17/2020 8:41:46 AM
CHƯƠNG TRÌNH “ĐẺ KHÔNG ĐAU”

 CT này ln và có nhiu phương pháp, tu thng nht chn gia BS và Sn ph.

Sn ph được qua mt lp hc 3 ngày, trước ngày d sinh 1 tun. Sn ph s được hc v tâm lý, nhng vic cn làm trong khi sinh, cách rn đẻ, cách chăm con (cho con bú, thay t, chăm sóc con, theo dõi phát trin ca con ...), sau đó s chn.


 1- PP Tâm-Sinh lý: Sn ph được cho nghe các dòng nhc. BS tâm lý cùng Sn ph chn nhng bn nhc sn ph s nghe (để gim đau) khi sinh. Không dùng thuc.

2- PP Tê ti ch: khi chuyn d, chích gây tê thn kinh (nhánh tiu khung ca TK thn trong - Pudendal bloc).

3- Khí gaz gim đau: trên đầu giường sanh có mt h thng ng dn khí "laughfing gaz" bơm qua mt mt n (mask). Bình thường mt n được kéo lên bi mt lò xo bên trong và khí gaz được đóng kín. Sn ph được hướng dn khi đau nhiu thì kéo mt n xung úp vào mi để th. Khí gaz làm gim đau, đồng thi làm sn ph lơ mơ. Khi đó mt n s t động kéo lên, đóng kín ng gaz (sn ph lơ mơ nên không gi được mt n trong tay). Khi sn ph thy đau li thì kéo mt n úp vào mũi ...

4- PP gây Tê tu sng, Mê.

5- PP Sinh thôi miên (Hypnbirthing):

Phương pháp HypnoBirthing da trên công trình ca Grantly Dick-Read, MD, bác sĩ sn khoa người Anh đã viết Sinh con không s hãi vào năm 1944.

 

* M:  Có CT trn gói theo dõi, chăm sóc cho sn phu t khi có thai đến sau sinh 2 tun.

Sn ph được lp h sơ theo dõi (như phn qun lý thai bên TT BVBM&TE làm). 15 ngày trước khi sinh, người b được mi đến hc 1 lp v nuôi và chăm sóc tr sơ sinh: tm bé, thay t, cho ung sa, cho ăn... Mt tun trước ngay sinh, M được mi d mt lp hướng dn  cn chun b gì, khi sinh phi nm thế nào, th thế nào, rn thế nào cho hiu qu...

Sau sinh bé và m được theo dõi chăm sóc 2 tun.

Trn gói 2000 USD.

Tóm li, các CT tr giúp sinh an toàn đều nhm vào:

- Yếu t tâm lý: Tr giúp tâm lý, chun b tâm lý yên tâm, tin tưởng, lc quan cho sn ph. Đây là yếu t rt quan trng. Theo nhiu tài liu nghiên cu, s lo lng làm co cng các cơ tng sing môn là tăng s đau đớn, làm cuc sanh khó khăn hơn.

- Bo đảm an toàn cho Sn ph: Sn ph được theo dõi, khám định k để đánh giá tình trng sc kho, phát hin các yếu t nguy cơ để phòng tránh.

- Có s hp tác, thông cm gia Sn ph và BS (Sn ph được chonj BS chăm sóc cho mình).

- Hướng dn cho sn ph biết rõ v cuc sinh ca mình, v nhng vic cn làm trước, trong và sau sinh.

- MC TIÊU ca CT đẻ không đau:

*Đối vi sn ph: Mt sn ph khi sinh, h và gia đình mong mun điu gì?

2 điu đầu tiên:

1- Sanh an toàn

2- Ít đau khi sinh con.

Vy, mt CT mun thành công phi đáp ng được các mong mun ca h. Đó còn là vn đề nhân bn: Y Đức.

* Đối vi BV: mc tiêu ca CT nên là:

1- Giúp sn ph sinh được An Toàn, m trò con vuông.

2- Giúp sn ph ÍT đau khi sinh.

3- Vn đề kinh tế - Y tế (th yếu).

Trong đó:

a- S an toàn luôn là mong ước s MT ca mi người (sn ph thân nhân h và c thy thuc). BS cn tiếp cn vi sn ph, biết rõ quá trình thai nghén ca h và tình trng sc khe ca sn ph (bnh Tim mch, bnh tìm n), các nguy cơ có nh hưởng đến cuc sinh v.v để quyết định điu gì là tt nht cho sn ph. Chính BS Sn Ph khoa là người chu trách nhim cao nht đối vi sn ph và gia đình h. Không nên có mt sn ph yêu cu “đẻ không đau là lp tc làm th tc thu tièn, ri đưa sn ph lên bàn, chích thuc

b- Đau khi sinh là mt hin tượng sinh lý, không th nào và không nên hướng đến ĐẺ KHÔNG ĐAU mà nên hướng đến “ĐẺ ÍT ĐAU, vì sao?

- Chúng ta đã hc, cơn đau đẻ có 2 yếu t: Yếu t Tâm Lý: s lo lng, s hãi và Yếu t Sinh lý: s co bóp các cơ t cung và cơ sàn chu. Mun gim đau khi sinh BS cn gii quyết đồng thi 2 yếu t đó. Trong đó yếu t Tâm lý chiếm mt phn rt quan trng mà không thuc nào có tác dng. Chúng ta tng nghe trước đây, khi còn nghèo, thôn quê, khi mt sn ph chuyn d đau nhiu, người m ngi kế bên v v, đôi khi người ta b đôi trái đu đủ đắp vào bàn chân ca sn ph cũng làm h đở đau và sinh nhanh hơn. Năm 1984, mt BS Sn Khoa người M có làm mt nghiên cu v cơn đau đẻ ca sn ph đưa ra nhn xét: Trong tiếng rên ca người m khi sanh có  chng sóng âm thanh ging sóng âm thanh ca người ph n phát ra khi sung sướng và sn ph được gây mê khi sinh v sau ít thương con hơn sn ph sinh thường. Ta có câu Mang nng, đẻ đau để nói rng k nim v đau khi sinh con là nim t hào ca người m.

- S dng pp gim đau nào? cn có s bàn bc gia BS ph trách vi sn ph và gia đình h. Khi đã có s bàn bc thng nht, to được nim tin sn ph s làm sn ph bt lo lng, bt đau và nếu chng may có xãy ra s c (khó tiên liu trước) thì gia đình sn ph s d thông cm và chia s trách nhim vi BS. Không nên áp đặt mt vic mà sn ph và gia đình chưa hiu rõ và thng nht.

c- Vic thu bao nhiêu, chia theo t l nào là vđ th yếu. Tính toán sao cho va phi trên cơ s BV m ra dch v này để giúp sn ph ch không phi để làm kinh tế. 

 

Sau đây là my ý kiến rút ra t mt cuc hi tho v “Đẻ không đau mi đây ti TP HCM:

1/ Sinh con kiu nào cũng đều đau c!

Ngay c khi bn yêu cu được gây tê ngoài màng cng để đẻ không đau, s tht là bn vn phi hng chu s hành h ca các cơn gò t cung dn dp cho đến khi c t cung m đủ 4cm. 4cm nghe có v s m nhanh thôi, nhưng s tht là bn có th phi chu cơn đau đẻ hàng gi, thm chí c ngày để ch đến gi G được gây tê ngoài màng cng. Đẻ không đau nghĩa là gim đau v sau ch không phi gim đau t đầu chí cui.

Tuy nhiên phương pháp này có v không hoàn ho cho lm, bi ph n chn phương án gây tê ngoài màng cng thường phi kết thúc vi la chn sinh m thay vì vượt cn t nhiên như các m bu khác.

2/ Thuc gây tê ngoài màng cng không phi luôn hiu qu 100%.

Th thut gây tê ngoài màng cng được thc hin bng cách tiêm thuc gây tê vào ct sng ca bà bu. Khi thuc theo ng kim dài xuyên vào khoang ngoài màng cng, s phân tán đều qua 2 bên khoang bên trong cơ th, to thành th đối xng, giúp bà bu gim bt cơn đau đẻ.

Tuy nhiên, không may là luôn có nhng m bu nm trong khong 5-8% nhn được s phân tán không đối xng ca thuc. Lúc này, thuc ch có tác dng mt phía, phía còn li vn phi chu tác động rt nhit tình ca nhng cơn gò t cung (đau). Hơn na, có mt s đim trong cơ th bn dường như không chu khut phc trước tác động ca thuc tê nên vn đau nhiu. Bt cht mi n lc, gây tê ngoài màng cng chưa chc gim đau 100% cho tt c các bà bu khi sinh.

3/ Thuc tê hết tác dng lúc bt đầu rn đẻ.

Khi t cung m 4cm, bà bu được tiêm thuc gây tê ngoài màng cng. Đến khi t cung đủ độ m để bé cưng chui ra, thuc gây tê có th hết tác dng ngay lúc đó. Nguyên nhân bi vì thuc gây tê loi này không có tác dng nhiu nhng dây thn kinh xung quanh xương chu. Bi vy, không hiếm nhng m bu tuy không phi chu đau lúc t cung m, nhưng li phi chu cơn đau lúc rn đẻ. Không khác nhiu là my, đau đẻ vn là đau đẻ, bu phi chu thôi. Nếu đặt catheter để bơm thêm thuc khi hết tê thì nguy cơ thuc quá liu rt cao (vì đa s các trường hp cơn đau kéo dài nhiu gi trước khi sinh (mt phn vì thuc có tác dng làm gim cơn go nên kéo dài thi gian chuyn d).

4/ Phi làm gì để bt đau khi sinh?

Tt nht bn nên tham gia các lp hc tin sn để biết trước  trước nhng gì có th xy ra trong lúc vượt cn và chun b tinh thn cho vng vàng, vui v. Tham gia các lp hc này, m b